Obec Pesvice
Obec Pesvice

Krizový plán obce Pesvice


lnformace o charakteru možného ohroženi, záchranných a likvidačnich prací
při vzniku mimořádné události v obci.
Přehled možných zdrojů rizik na katastrálním územi obce

Povodeň
Vlivem dlouhotrvajících intenzivních dešťů na malém území, rychlého tání
sněhu nebo prudkých přívalových srážek může dojít k lokálnímu zatopení
kteréhokoliv objektu v obci.

Nepředpokládá se bezprostřední ohrožení obyvatel na životech, ani větší
materiální škody.

Požár
požár lesního porostu -Pesvický lesík.
Vlivem samovzníceni, zásahem blesku nebo úmyslem může dojít ke vzniku
požáru. Obec je vlastníkem malého lesního pozemku se vzrostlými stromy.

Tento lesní pozemek leží mimo zastavenou plochu obce a případný požár tak
nepředstavuje bezprostřední ohrožení obyvatel na životech.

Větrná smršť´
Vlivem nepředvídatelných klimatických podmínek, zejména prudkého zesílení
větru hrozí stržení střech rodinných domů.

V případě nutného opuštění staveni z důvodu rozsáhlého poškození domu se
občané mohou informovat na OU, jak a kam je možné se evakuovat.
 

Zajištění připravenosti obce na řešení vzniklých krizových situa
Zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací zabezpečuje starosta
obce, který si může zřídit krizový štáb jako svůj pracovní orgán.


V době nastalé mimořádné situace starosta obce:
zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území
obce před hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánu krizové hořízení,
pokud tak již neučinil hasičský záchranný sbor kraje

nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce
organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva
zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové
situace

je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby obce k poskytnutí osobní
nebo věcné pomoci

zajišťuje za krizové situace provedené stanovených krizových opatření
v podmínkách správního obvodu obce - právnické osoby a podnikající
fyzické osoby jsou povinny stanovena krizová opatření splnit

plní úkoly stanovené starostou obce s rozšířenou působností a orgány
krizového řízení při přípravě na krizové situace a připřípravě na
krizové situace a při jejich řešeníúkoly a opatření uvedené

V krizovém plánu obce s rozšířenou působností
odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředku a
pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra

Pokud starosta obce neplní v době krizového stavu úkoly stanovené tímto
zákonem:

může hejtman převést výkon na předem stanovenou dobu na
zmocněnce, kterého za tímto účelem jmenuje

o této skutečnosti hejtman neprodleně informuje obec a ministra
vnitra, který může toto rozhodnu tízrušit

 

Krizový štáb
Krizový štáb zřizuje starosta obce jako svůj pracovní orgán. Plánované
pracoviště krizového štábu obce Pesvice bude v případě potřeby
umístěnobudově OU Pesvice, v kanceláři starosty.


Způsob svolání krizového štábu obce Pesvice a uvedení do pohotovosti
dosazení pohotovosti KS - časový limit 180 minut odvydání pokynu
oprávnění ke svolání KS - starosta, nebo místostarosta obce Pesvice
způsob vyrozumění členu KS - osobně, nebo telefonicky
způsob dopravy členů KS na místo zasedání - vlastními prostředky


Seznam osob krizového štábu
starosta obce - vedoucí krizového štábu
místostarosta obce
členové Zastupitelstva obce (3) - nasazení sila prostředku, týlové
zabezpečení a ochrana obyvatelstva, součinnost a komunikace

Zabezpečení varovaní obyvatelstvaohroženém území
přes info kanál obce v Obraze
informováním na webových stránkách obce, nebo vyvěšením na
úřední desce


Shromaždiště při vyhlášení evakuace obyvatel
Prostranství před obecním úřadem Pesvice


Prostory k zajištění nouzového přežití
Obecní úřad společenská místnost a kancelář starosty


Finanční prostředky na přípravu a řešení krizových situací
Obec Pesvice disponuje dostačujícími finančními prostředky na účtu, které by v
případě nutnosti mohli být použitykrizové situaci.

.
Zabezpečení pořádku, ochrany obyvatel v připadě vzniku mimořádné situace,
evakuace a zajištění nouzového přežití obyvatel obce

V připadě evakuace obytných domů je potřebné především:
uzavřít přívod vody, plynu
vypnout elektrické spotřebiče mimo ledniček achladniček
před opuštěním bytu uhasit otevřený oheň
připravit si s sebou nejnutnější věci do evakuačního zavazadla
prověřit, že i sousedé vědí o nařízené evakuaci
řádně se obléci
řídit se pokyny příslušných správních orgánů, obce, zaměstnavatelů,
které zajištují, organizují a řídí evakuaci

při evakuaci vlastními silami (k příbuzným, známým) informovat
pracovníky záchranných složek, nebo zanechat vzkaz kdo a kam se
evakuoval

vzít si evakuační zavazadlo, při odchodu uzamknout byt a odejít na
shromažd'ovacímísto


Evakuační zavazadlo by mělo obsahovat:
základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách a pitnou vodu na 2
-3 dny
osobní doklady (občanský průkaz, rodný list, cestovní pas,řidičský
průkaz, technické osvědčení motorového vozidla, průkaz pojištěnce)

nezbytné léky a zdravotní pomůcky, případně brýle načtení
cennosti (peníze, vkladní knížky, cenné papíry, pojisťovací smlouvy)
oblečení(náhradní oděv, prádlo, obuv, pláštěnka)
prostředky osobní hygieny
spací pytel, karimatku, nebo nafukovací lehátko, kapesní svítilnu
jídelní nádobí, potřeby našití, kapesní nůž, otvírač konzerv
pro případ evakuace osoby se zvířetem je nut zdravotní průkaz
zvířete

 

lntegrovaný záchranný systém
lntegrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek připřípravě
na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

Základní složky
Hasičský záchranný sbor České republiky
jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí
okresu jednotkami požární ochrany

zdravotnickázáchrannáslužba
PolicieČeskérepubliky
integrovanýzáchrannýsystémÚsteckého kraje


Důležitá telefonní čísla a kontakty
150 - Hasičský záchranný sbor
155 - Zdravotní záchranná služba
158 - Policie ČR
112 - Linka tísňového volaní
474637192 - tajemník Krizového štábu Chomutov
475657118  -tajemník Krizového štábu Ústi nad Labem

475657724 - hejtmanÚsteckého kraje

774233676 - starosta obce Pesvice


Komunikace a předávání informací v případě krizového řízení
Obecní úřad předává informace obci s rozšířenou působností Chomutov.


V Pesvicích dne 23. 03. 2023

Bc. Julius Šabler - starosta obce

Miroslav Hess - místostarosta obce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Svátek

Dnes je 19.6.2024

Svátek má Leoš

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Den rovnosti žen a mužů

Zítra má svátek Květa

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Světový den uprchlíků

Záchranný kruh

Jsme členem

Jsme členem

MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka obce

 

Virtuální prohlídka obce Pesvice

 

DSO Chomutovsko

Jsme členem

DSO Chomutovsko

Czech point

Na obecním úřadu je kontaktní místo

 

Czech POINT

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.